Předběžný odborný program

 

08.30 - 09.00 Slavnostní zahájení
   

09.00 - 10.40

I. BLOK


 
předsedající
prim. MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
as. MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.
   
  Osteoporoza ve stáří
Hrdý Petr - Zlín
  Úkoly současné geriatrie a gerontologie
Jurašková Božena - Hradec Králové
  Léčba diabetes mellitus 2 ve stáří z pohledu guidelines Evropské kardiologické společnosti pro diabetes, prediabetes a KV onemocnění 2019
Adamíková Alena - Zlín
  Diabetická nefropatie, její komplikace a léčba
Orság Jiří - Olomouc
  Geriatrický pacient s polyfarmakoterapií – kazuistiky
Nováková Martina - Praha

10.40 - 11.00

Přestávka - káva

11.00 - 12.30

II. BLOK

 

předsedající
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC 
prim. MUDr. Zdeněk Coufal, Ph.D.

   
  Vhodná selekce farmakoterapie CHSS
Špinarová Lenka - Brno
  Antihypertenzní efekt SGL T2 inhibitorů
Špinar Jindřich - Brno
  Hypertenze ve stáří
Souček Miroslav - Brno
  Závažné arytmie ve stáří, klasifikace a rizika
Coufal Zdeněk - Zlín
  Cévní mozkové příhody a léčebné postupy
Bartoník Jan - Zlín

12.30 - 13.30

Přestávka - oběd

13.30 - 15.00

III. BLOK


 
předsedající
prim. MUDr. Zuzana Boháčová
Ing. Lenka Tomančáková
   
  Diagnostika a léčba venozní insuficience
Hnátek Lukáš - Zlín
  Co přináší paliativní péče do práce geriatra
Boháčová Zuzana - Zlín
  Nutrice v geriatrické paliativní péči
Seget Jakub, Rýznarová Ingrid - Opava
  Klasifikace demence, léčebné postupy terminálního stadia demence
Rozsypálek Vít - Kroměříž
  Ošetřovatelská péče o pacienta s bolestí a její specifikace
Strapinová Jiřina, Tomančáková Lenka - Zlín
   
15.00 Zakončení
   

 

Změna programu vyhrazena.