Vítáme Vás

Centrum klinické gerontologie KNTB, a. s. Zlín

pořádá s odbornou garancí

České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP,
OS ČLK Zlín


pod záštitou 

primátora města Zlína - MUDr. Miroslava Adámka

 

XXIII. ZLÍNSKÝ GERIATRICKÝ DEN


6. září 2018

Academia centrum Univerzity T. Bati ve Zlíně


Akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.