AKTUALITY

14. 9. 2020

Vážení účastníci sympozia,
 

dovolujeme si Vás informovat, že organizační výbor sympozia v rámci ochrany zdraví účastníků této akce přijal následující protiepidemická opatření, která budou platná po celou dobu konání akce:

 • Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví s účinností ode dne 1. září 2020 se zakazují hromadné akce s účastí přesahující ve stejný čas 500 osob. Předpokládaný počet účastníků XXV. ZLÍNSKÝ GERIATRICKÝ DEN je kolem 150 osob.
   
 • Ministerstvo zdravotnictví od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol.
  Žádáme proto účastníky, aby si přinesli vlastní ochranné prostředky.
   
 • Po příchodu vyplňte krátký dotazník nutný k hygienicko-epidemiologické triagi a poté se zaregistrujte.
   
 • Před registrací a před vstupy do sálu budou umístěny desinfekční prostředky, prosíme použijte tuto desinfekci rukou při vstupu do jednotlivých prostor.
   
 • Doporučujeme omezení tělesného kontaktu (podávání rukou), nahraďte je prosím dotykem lokty dle doporučení Mezinárodní zdravotnické organizace (HIMSS).
   
 • Dodržujte bezpečný odstup od ostatních účastníků kongresu i personálu.
   
 • V sále obsaďte jen vyznačená místa k sezení.