Slovo úvodem

Vážené kolegyně, kolegové, spolupracovníci.
 

Díky zdravotní péči a lepšícím se životním podmínkám populační demografická prognoza predikuje nárust obyvatel vyššího věku.
Navyšuje se veřejná společenská náročnost k zabezpečení této věkové kategorie, zdravotní a sociální péči nevyjímaje.

Zdravotní péče o seniory klade vyšší nároky na všechny lékařské obory, specialisty a praktické lékaře, obzvláště pak geriatrii, náročný to multioborový medicínský sektor.

Jsme přesvědčeni, že oceníte kvalitní program XXIII. Zlínského geriatrického dne, odnesete si příjemný zážitek a nové, tolik potřebné poznatky.

Těšíme se na setkání s vámi.

MUDr. Milan Forejtar