Odborný program

5 .9. 2019


08.30 - 09.00

Slavnostní zahájení

09.00 - 10.40

I. BLOK - AKTUALITY Z GERIATRIE

předsedající
 
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
MUDr. Alena Adamíková, Ph.D. 
 
Geriatrie 2019
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. - Praha
  Individualizace při intenzifikaci injekční terapie u DM2
MUDr. Alena Adamíková, Ph.D. - Zlín
  Perorální antidiabetika u geriatrických pacientů
MUDr. Dagmar Langová, Ph.D. - Zlín
  Ledviny ve stáří, adjustace léčiv včetně NOAC
MUDr. Jiří Orság, Ph.D. - Olomouc
  Alzheimerova demence - nové poznatky
MUDr. Kateřina Sheardová - Brno
  Diskuse

10.40 - 11.00

Přestávka - káva

11.00 - 12.50

II. BLOK - KARDIOVASKULÁRNÍ AKTUALITY

předsedající
 
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D. FESC
prim. MUDr. Zdeněk Coufal, Ph.D.
 
Hypertenze ve stáří
prof. MUDr. Mirolav Souček, DrSc. - Brno
  Senior se srdečním selháním - jak ho léčit. Kazuistika.
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. FESC - Brno
  Je destinační terapie vhodná pro každého?
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D. FESC; prof. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D., MUDr. Eva Ozábalová, Ph.D. - Brno
  Arytmie ve stáří - léčebné postupy
prim. MUDr. Zdeněk Coufal, Ph.D. - Zlín
  Dyspnoe z pohledu pneumologa
prim. MUDr. Gustáv Ondrejka, PhD. - Zlín
  Diskuse

12.50 - 13.45

Přestávka - oběd

13.45 - 14.45

III. BLOK - VARIA

předsedající
 
prim. MUDr. Zuzana Boháčová
Ing. Lenka Tomančáková
 
Apnoe a její klinické konsekvence
MUDr. Marta Vránová - Zlín
  Chronická bolest ve stáří
prim. MUDr. Zuzana Boháčová, em. prim. MUDr. Milan Forejtar - Zlín
  Práce paliativního týmu v KNTB Zlín
MUDr. Kočendová - Zlín
  Paliativní péče v CKG Zlín
Lenka Rákošová, Petra Sedláčková - Zlín

14.45

Zakončení
   

 

Změna programu vyhrazena.