Odborný program

08.30 - 09.00     

Slavnostní zahájení

09.00 - 10.40

I. blok - AKTUALITY Z GERIATRIE

  předsedající: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.; MUDr. Jakub Seget
 1.
20´
Geriatrie 2018  
doc. MUDr. Iva Holmerová Ph.D. - Praha
 2.
20´
Nové pohledy na Alzheimerovské demence – v hlavní roli prevence  
MUDr. Kateřina Sheardová Ph.D. – Brno
 3.
20´
Nechutenství u seniorů a dysfagie  
MUDr. Jakub Seget – Opava
 4.
20´
Pády u seniorů  
MUDr. Marie Berková, Ph.D. – Praha
 5.
20´
Glifloziny v léčbě diabetu ve stáří  
MUDr. Alena Adamíková, Ph.D. – Zlín

10.40 - 11.00
 

přestávka
 

11.00 - 12.40

II. blok - KARDIOVASKULÁRNÍ AKTUALITY

  předsedající: prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC; prim. MUDr. Zdeněk Coufal, Ph.D.
 6.
20´
Nová doporučení v léčbě hypertenze ČSH –Aktuality v terapii  
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. – Brno
 7.
20´
Věk a srdeční selhání - data z registru FAR NHL  
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC – Brno
 8.
20´
Novinky v léčbě srdečního selhání z pohledu seniorů  
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC – Brno
 9.
20´
Antikoagulovaný pacient podstupující koronární intervenci  
prim. MUDr. Zdeněk Coufal, Ph.D. – Zlín
 10.
20´
Antikoagulovaný pacient vyššího věku z pohledu nefrologa  
MUDr. Jiří Orság, Ph.D. – Olomouc

12.40 - 13.15
 

oběd
 

13.15 - 14.15

III. blok - VARIA

  předsedající: Ing. Lenka Tomančáková; prim. MUDr. Zuzana Boháčová
 11.
15´
Nutrice geriatrického pacienta na metabolické JIP  
prim. MUDr. Michal Pisár, MUDr. Ilja Ryšavý – Zlín
 12.
15´
Vývoj zdravotnického práva u vybraných témat (GDPR, NOZ a odrazy v praxi)  
JUDr. Zdeněk Hromádka – Zlín
 13.
15´
Poznáte akutní delirium?  
prim. MUDr. Zuzana Boháčová, MUDr. Milan Forejtar – Zlín
 14.
15´
Sledování kvality následné ošetřovatelské péče v CKG  
Bc. Veronika Nedbalová, Ing. Lenka Tomančáková, MUDr. Milan Forejtar – Zlín

14.15 - 14.30

Zakončení

 

Změna programu vyhrazena.